Neutralno sivo je bez izrazitih osobina; indiferentno, dakle ahromatična boja, na koju se lako može uticati pažljivim suprotstavljanjem svetlih i tamnih nijansi. Sivo je nemo, ali se lako može animirati da zazvuči istinski uzbudljivim tonovima.